Освітні програми

Кафедра навчає за трьома освітніми програмами з можливістю подальшого вступу до магістратури та аспірантури:

Геоінформаційні cистеми і технології
Геоінформаційні cистеми і технології

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Геоінформаційні системи і технології – найбільш зростаючий напрям інформаційних технологій. Знання та вміння, отримані за цією освітньою програмою, дають змогу вирішувати завдання аналізу геопросторових даних з різних сфер (метеорології, землеустрою, екології, муніципального управління, оборони, сільського господарства, логістики тощо)

Геодезія та землеустрій
Геодезія та землеустрій

Спеціальність 193 Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій є найважливішими складовими економіки країни. Освітня програма спрямована на підготовку фахівців у галузях геодезичної та землевпорядної діяльності, нормативної та експертної грошової оцінки земель, земельного права, організації даних для кадастрів, управління земельними ресурсами, а також суміжних галузях (будівництві, картографії, агро-секторі тощо)

Космічний моніторинг Землі
Космічний моніторинг Землі

Спеціальність 103 Науки про Землю

Освітня програма ‘Космічний моніторинг Землі’ є унікальною для України, розкриває весь технологічний процес – від отримання з літальних (у т.ч. безпілотних) і космічних апаратів даних, їх оброблення та тематичного дешифрування для різних сфер діяльності (військової, будівельної, сільськогосподарської, управлінської, екологічної та ін.), галузей охорони здоров'я, освіти тощо

Склад кафедри

На кафедрі працюють фахівці вищого рівня - професора, доктора наук, доктора філософії технічних наук.
Андрєєв Сергій Михайлович, Харків, ГІС, GIS
Андрєєв Сергій Михайлович
к.т.н, доцент
Доцент кафедри 407
Бутенко Ольга Станіславівна, Харків, ГІС, GIS
Бутенко Ольга Станіславівна
д.т.н, професор
Професор кафедри 407
Горелик Станіслав Ігорович, Харків, ГІС, GIS
Горелик Станіслав Ігорович
к.т.н, доцент
Завідуючий кафедрою 407
Пащенко Руслан Едуардович, Харків, ГІС, GIS
Пащенко Руслан Едуардович
д.т.н, професор
Професор кафедри 407
Даншина Світлана Юріївна, Харків, ГІС, GIS
Даншина Світлана Юріївна
д.т.н., доцент
Професор кафедри 407
Красовська Інеса Григоріївна, Харків, ГІС, GIS
Красовська Інеса Григоріївна
к.т.н, с.н.с
Доцент кафедри 407
Нечаусов Артем Сергійович, Харків, ГІС, GIS
Нечаусов Артем Сергійович
к.т.н., доцент
Доцент кафедри 407
Гребень Олександр Сергійович, Харків, ГІС, GIS
Гребень Олександр Сергійович
к.т.н.
Доцент кафедри 407
Сухомлин Людмила Володимирівна, Харків, ГІС, GIS
Сухомлин Людмила Володимирівна
канд. е. наук, доцент
Доцент кафедри 407
Олександр Ігорович Борисенко, Харків, ГІС, GIS
Олександр Ігорович Борисенко
канд. с.-г. наук
Cтарший дослідник, Доцент кафедри 407
Ковальова Віра Олександрівна, Харків, ГІС, GIS
Ковальова Віра Олександрівна
к.т.н
Доцент кафедри 407
Зубкович Cвітлана Олександрівна, Харків, ГІС, GIS
Зубкович Cвітлана Олександрівна
к.геогр.н., доцент
Доцент кафедри 407
Марюшко Максим В'ячеславович, Харків, ГІС, GIS
Марюшко Максим В'ячеславович
Асистент кафедри 407
Ілюхіна Катерина Володимирівна, Харків, ГІС, GIS
Ілюхіна Катерина Володимирівна
Асистент кафедри 407
Лазарєва Ольга Євгенівна, Харків, ГІС, GIS
Лазарєва Ольга Євгенівна
Асистент кафедри 407
Топчий Анна Сергіївна, Харків, ГІС, GIS
Топчий Анна Сергіївна
Асистент кафедри 407
Бравков Данило Вікторович, Харків, ГІС, GIS
Бравков Данило Вікторович
Асистент кафедри 407
Красовський Григорій Якович, Харків, ГІС, GIS
Красовський Григорій Якович
д.т.н, професор, Лауреат Державної премії України.
Засновник кафедри 407

Про кафедру

КАФЕДРА 407 ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ЩО ВИВЧАЮТЬ НАШІ СТУДЕНТИ?
Літальний корпус, навчально-лабораторний корпус, ФРКТ, ХАІ, it освіту Харків, ГІС, GIS
геоінформатика, картографія, ГІС, геодезія, навігаційні системи Харків
геоінформатика, картографія, ГІС, геодезія, навігаційні системи Харків

Наші партнери

Кафедра співпрацює з вітчизняними та зарубіжними компаніями за різними напрямками: навчальна практика, працевлаштування випускників та наукова робота.
Esri Навігаційно-геодезичний центр here map гіс-карта, panorama intetics
intergraph magellangps mapinfo jelvix EOS

Напрямки працевлаштування

Геодезія Харків, ГІС, Геодезия Харьков, направления трудоустройства, напрямки працевлаштування, ГИС
Підприємства, що виконують геодезичні роботи

Геодезисти, інженери-технологи

Землеустройство Харьков, Землеустрій Харків, Land management Kharkiv
Підприємства із землевпорядкування та кадастру

Землевпорядники, кадастрові інженери, фахівці з грошової оцінки землі

ГИС, ГІС, GIS, it образование Харьков, it спеціальності Харків
IT-компанії та підприємства

Розробники ПЗ, адміністратори систем і баз даних, веб-програмісти

ГИС, ГІС, GIS, Картографія Харків, Картография Харьков
Картографічні підприємства

ГІС-спеціалісти, картографи, геокодери, технологи, керівники

ГИС, GIS, ГІС, Працевлаштування геодезія Харків, Трудоустройство геодезия Харьков
Державні та обласні управління

Спеціалісти з охорони природного серидовища, управління земельними, водними, лісними ресурсами

ГИС, ГІС, GIS, Точне землеробство Харків, Точное земледелие Харьков
Аграрна сфера

Фахівці з точного землеробства, оптимізації процесу збору врожаю